Burning feet syndrom

 

 

Brennende føtter er et sett av symptomer der føttene blir ubehagelig varme og smertefulle.

Hva er Burning feet eller brennende føtter?

Den brennende følelsen blir ofte mer intens om natten og med noe lindring på dagtid.
Symptomene spenner seg fra milde til intense. Varmefølelsen og smertene kan være begrenset til fotsålene, men de kan også forekomme på fotryggen, anklene og til og med leggene.

Forekomst!

Dette er ikke en uvanlig symptom.

Vanlige Årsaker:

Perifer nevropati: 

 • Er sannsynligvis den vanligste årsaken til brennende føtter
 • Skyldes skader på de perifere følenervene (sensoriske nervene) ofte som følge av langvarig diabetes type 1 eller type 2, nyresvikt, alkoholisme, vitaminmangel (B12, folat, B6), eksponering for giftige kjemikalier/medikamenter
 • Symptomene varierer, vanlige er endret følesans, smerte - brennende føtter, muskelsvakhet

 

Trange blodårer i bena - Perifer arteriesykdom:

 • Trange blodårer på grunn av åreforkalkning i blodårene i beina. Risikoen øker med økende alder, tobakksbruk, høyt kolesterol, forhøyet blodtrykk og ved diabetes
 • Hovedplagen er smerter i fot, legg eller lår ved fysisk anstrengelse, bedring i hvile. Kan arte seg som brennende smerter

 

Lavt stoffskifte:

 • En underaktiv skjoldkjertel kan gi symptomer som brennende føtter sammen med vektøkning, tørr hud, slitenhet

 

Fotsopp:

 • Soppinfeksjon på føttene, først og fremst som infeksjon mellom tærne
 • Tilstanden forekommer oftest blant tenåringer og unge voksne
 • Symptomene er at huden mellom tærne klør, flasser og sprekker opp - noen kan oppleve brennende føtter

 

 

 

 

 

Sjeldne årsaker.

Tarsal tunell syndrom:

 • Skyldes inneklemming av en nerve (tibialis anterior) nedenfor ankelkulen på innsiden av foten
 • Forholdsvis sjelden tilstand
 • Smerte, prikking, brennende følelse fra innsiden av ankelen og utover i fotsålen og tærne, sjeldnere kan det stråle bak i hælen og opp i leggen

 

Sinus tarsi syndrom:

 • Skyldes at strukturer kommer i klem nedenfor ankelkulen på utsiden av foten
 • Gir utstrålende smerter langs utsiden av foten, ømhet nedenfor ankelkulen og av og til ankelinstabilitet
 • Forholdsvis sjelden tilstand
 • Smerten er ofte verst om morgenen og reduseres etter oppvarming

 

Mortons nevrinom:

 • Er en mindre oppsvulming av en nerve i foten
 • Tilstanden er ikke helt sjelden. Hyppigere ved tverrplattfot og blant kvinner
 • Symptomene er brennende smerter i fotsålen ved 3. eller 4. mellomfotsbein og ut i de to tærne

 

Komplekst regional smertesyndrom:

 • Tilstanden starter vanligvis etter en beinbrudd, en bløtvevsskade eller kirurgi
 • Er en forstyrrelse i en kroppsregion, oftest ytterst i en ekstremitet, karakterisert ved smerte, hevelse, nedsatt bevegelighet, hudforandringer
 • Forholdsvis sjelden tilstand, klart hyppigere blant kvinner og blant de over 50 år

 

Charchot-Marie Tooth nevropati:

 • Er en arvelig nerveskade
 • Symptomene begynner hos de fleste før 20 års alder med lammelser i føttene og muskelsvinn i bena. Sykdommen utvikles langsomt med økende gangvansker

 

Erytromelalgi:

 • Episoder, anfall, med brennende smerte og rød og varm hud på føtter og eventuelt nedre del av legger, eller på fingre/hender og underarmer. Utløses oftest av høy omgivelsestemperatur
 • Sjelden tilstand
 • Huden i affisert område er illrød, svært varm og øm for berøring. Mellom anfallene er huden som regel normal

 

Andre årsaker:

 • En lang rekke uvanlige årsaker er blant annet kontaktallergi, vaskulitter, sarkoidose, Guillain-Barré syndrom, multippel sklerose, bivirkninger av medisiner

 

Hva kan du gjøre selv?

Det er en rekke tiltak du kan forsøke for å lindre plagene: 

 • Kjølesokk med gel-elementer for lindring av symptomer av Burning feet, plantar fascitt som er betennelse under foten, varme, urolige og rastløse ben.
 • Kjøl ned føttene i lunkent vann i minst 15 min. Kan gi midlertidig lindring. Kaldt vann anbefales ikke
 • Unngå å eksponere føttene for varme
 • Sitt med bein og føtter høyt
 • Ev. bruk milde smertestillende som paracetamol om nødvendig
 • Lokal kapsaicin salve kan lindre
 • Bruk eventuelt et antisopp-middel mot sopp

 

Når bør du søke lege?

 • Ved plagsomme symptomer bør du søke lege. Det er viktig å få undersøkt hva som er den underliggende årsaken og eventuelt satt i verk tiltak som kan bedre tilstanden

 

Les også: 

https://nhi.no/symptomer/hjerne-og-nervesystem/brennende-fotter/?page=5

https://www.nrk.no/livsstil/fotter-som-brenner-1.11636326?fbclid=IwAR3B3rKqHiV7blPThkkqAjqW4L86QyUw4-NxjthbIJbwpzEt5c_8vKEaX9g

https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/nevromuskulare-sykdommer/sykdommer-og-symptomer/tynnfiber-nevropati/

https://www.nrk.no/livsstil/_-var-som-om-fottene-stod-i-brann-hele-tiden-1.13813015