Det finnes 12 forskjellige typer migrene, som vanligvis inkluderer en kraftig, bankende hodepine, oftest på én side av hodet. Du kan få symptomer noen få dager før et migreneanfall, som endringer i humør, appetitt og energinivåer. Symptomene dine kan ofte være avhengige av hvilken type migrene du har.

Blandt de 12 migrene typene er det tre som er vanligst.

Migrene uten aura

Migrene uten aura er den vanligste typen migrene. Et anfall oppleves vanligvis som en kraftig, bankende hodepine, som oftest på én side av hodet, og varer i alt fra fire timer til tre dager.

Migrene med aura 

Migrene med aura vil si at du kan oppleve aurastadiet før du får en hodepine. Aura inkluderer en rekke nevrologiske symptomer og kan vare fra 5 til 60 minutter før hodepinen inntreffer. Aura er et sett med nevrologiske forstyrrelser, som blinde flekker, sløret tale og svimmelhet.

Migreneaura uten hodepine