Revmatisme

Diagnoser

Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser. De ulike revmatiske sykdommene kan arte seg veldig ulikt, men felles for dem alle er at en tidlig diagnose og tilrettelagt behandling sammen med livsstilsendringer kan gjøre stor forskjell for livskvaliteten til den som lever med sykdommen.

Mer enn 1 million mennesker i Norge lever med en revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager, henholdsvis 300.000 og 1.000.000.

De fleste revmatiske sykdommer er kroniske og medfører stivhet og smerter i ledd og muskler, men ved noen diagnoser kan også huden, lungene, slimhinnene og andre organer kan bli rammet.

På disse sidene har vi samlet informasjon om de vanligste revmatiske sykdommene. Du kan lese om symptomer, behandling og hva du selv kan gjøre for å få en bedre hverdag.

Artrose

Baker Cyste

Behcets Sykdom

Bekhterev

Bursitt

Diagnoser for barn og ungdom

Borrelia artritt

Dupuytrens kontraktur 

Ehlers-Danlos syndrom og hypermobilitet

Fibromyalgi

Frozen shoulder

Ingen diagnose

Leddgikt (Revmatoid artritt)

Osteoporose

MCTD

Myositter

Palindrom revmatisme

PMR og AT

Polykondritt

Psoriasiss artritt

Raynauds fenomen

Reaktiv artritt

Revmatisk feber 

Sjøgrens syndrom

Systemisk sklerose

Systemisk lupus

Urinsyregikt (podagra)