Pan Innovasjon

På jakt etter produkter av høy kvalitet som bidrar til å lette hverdangen for oss som lever med medisinske tilstander har vi avdekket behov for produkter som enda ikke eksisterer på markedet. Sammen med Pan Innovasjon jobber vi nå med å utvikle et nytt og innovativt produkt med internasjonalt potensial. 

 

 

Silicia-Inkubatoren

At Ease skal med hjelp av Silicia-Inkubatoren bruke forskning til å utvikle bedre produkter enn det som er på markedet i dag til medisinsk behandling. I første omgang produkter som bruker varme som behandling til tilstander og sykdommer som har dårlig eller ingen alternativer i dag.  

 

 

Forskningsrådet

Forskningsrådet støtter 200.000.- til forskningspartner i forskningsfasen hvor vi skal utvikle bedre produkter enn det som er på markedet i dag til mennesker med Raynauds og Endometriose.

 

 

Hønefoss Sparebank

Hønefoss Sparebank

Prosjektet tildeles en betinget støtte på kr. 30.000,- fra Etablererfondet. Midlene øremerkes til videreutvikling og spissing av konseptet.

 

 

 SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

Relatert bilde

 Bedriften tildeles et stimuleringstilskudd på 25.000.- 

 

 

Ringerikskraft 

Ringerikskraft gir 15 000,- i STARTKRAFT-støtte til At Ease. Støtten skal gå til å etablere og starteopp selskapet som tilbyr medisinsk velvære med fokus på grønne og bærekraftige produkter. At Ease er et lokalt selskap, og har som mål å starte opp en nisje innenfor medisinsk velvære som mangler i Norge i dag.

 

 Better AS

samarbeid med Better AS kan vi nå tilby hjelp med hjelpestønad. Cathrine Finnebraaten har mange års erfaring med hjelpestønader og har så langt 100% hitrate og mange fornøyde kunder.