H360 ViroBakt

H360 ViroBakt er et spesialutviklet desinfeksjonsmiddel som kan brukes på alle overflater.

Ta kontakt via skjemaet under for pris

På lager

Forespør et pristilbud for dette produktet:

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

BRUKSOMRÅDE:
H360 ViroBakt er et vanntynnbart desinfeksjonsmiddel for alle vaskbare overflater som f.eks. bad/ kjøkken-fliser, betong, tegl, malte/umalte overflater, plastikkoverflater, terrasser, kleberstein, marmorgulv, glassfiber, fasadeplater alu, rustfrie overflater, tregulv/vegger, slemmet overflate, keramiske fliser, naturstein, klinker, glass, porcellanato fliser.

H360 ViroBakt dreper og fjerner vond lukt fra de aller fleste kjente bakterier som f.eks.: Salmonella, Staphylokokker, Colie, Listeria og Legionella. Virkestoffet er testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08. Påført en ren flate ved romtemperatur med virketid 15 minutter, er den effektiv mot influensavirus A H1N1 / X-179A (Svineinfluensa). Studier viser at dette produktet er svært effektivt mot flere typer virus som Coronavirus (SARS, MERS, Covid-19), Orthomyxovirus (Influensa A, B, C, D), Herpesvirus, Hepadnavirus (Hepatitt B), Flavivirus (Hepatitt C, Gulfeber), Rhabdovirus (Rabies), Retrovirus (HIV), Filovirus (Ebola)

PÅFØRING:

  • Temperatur på overflaten bør være over +5 ºC.
  • Påføring ved hjelp av sprayflaske, pensel, rulle, børste, svamp eller lavtrykksprøyte.
  • Overflaten skal fuktes med desinfeksjonsvæsken, på ikke-sugende overflater vaskes overflaten med fille/klut med H360 ViroBakt. Da får en en desinfisert og ren overflate som de aktive ingrediensene i H360 ViroBakt aktivt bekjemper.
  • Forbruket varierer etter overflatens porøsitet. 5-15m2/L.  
  • Produktet kan brukes inne- og utendørs.
  • Yrkeshygienisk luftbehov: Normal ventilasjon.
  • Produktet er luktsvakt uten alkohol.

OPPBEVARING: 

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet er 24 mnd fra
produksjonsdato på flaske/beholder.

INNHOLD:
Poly[3-((2-aminoetyl)amino)
propyl]metyl(dimetyl)siloksan,
metoksy-terminal 10 -20 %,
Butoxydiglycol 5 -15 %

Advarsel: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Produktet leveres i 1 liter, 5 liter og 25 literskanner.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.